Meddelandeappar som Messenger eller WhatsApp och videosamtal på Zoom möter striktare integritetsregler i Europa efter att ett lagförslag passerade ett viktigt EU-hinder på onsdagen. EU:s 27 medlemsstater godkände ett förslag som fastnat sedan 2017, där länder delas upp mellan dem som vill ha strikt integritet online och andra som vill ge utrymme åt brottsbekämpande myndigheter och annonsörer. Portugal, som för närvarande innehar EU:s roterande ordförandeskap, lade fram ett kompromissförslag som godkändes med kvalificerad majoritet vid ett möte i Bryssel.