Portugals parlament kommer i dag att rösta om förnyelse av undantagstillståndet fram till den 1 mars, för att tillåta åtgärder mot covid-19. Förnyelsen sägs vara garanterad godkännande. I utkastet till dekret av republikens president om att suppleanter kommer att debattera och rösta om denna eftermiddag förutses att en stegvis plan för återupptagande av personlig undervisning fastställs, handlar om försäljning av böcker och skolmaterial och tillåter gränsvärden för buller vid vissa tidpunkter i bostadshus för att inte att störa dem som arbetar hemifrån.