Regeringen förbereder ett stödpaket för landets krossade turistsektor, inklusive tidsplaner för försenad återbetalning av lån, och bidrag. Intäkter från semesterfirare spelade en avgörande roll för Portugals återhämtning från 2010 års ekonomiska kris och skuldkris, och uppgick till 15% av Portugals bruttonationalprodukt 2019. Sektorns intäkter förväntas ha minskat med 80% år 2020, och turisttjänstemännen uppskattar att ytterligare 100 000 arbetstillfällen skulle kunna gå förlorade i år om den inte fick stöd.