Enligt EDP Foundation kommer den första elektroniska utrustningen, för att stödja distansutbildning, att levereras ”nästa vecka, på skola nr 1 i Beja”.

De återstående datorerna, riktar sig till studenter mellan 6 och 14 år, kommer att ”distribueras till de identifierade skolorna i enlighet med tillgången på leverantörer”, hänvisas i samma not.

Åtgärden genomförs inom ramen för EDP-programmet Solidária (EDP Solidária) och skolorna identifierades ”tillsammans med utbildningsministeriet och ingår i TEIP-programmet - Prioriterat ingripande Utbildningsområden, och ligger i ekonomiskt och socialt missgynnade områden, präglade av fattigdom och social utestängning”, betonar uttalandet.

Datorerna kommer att vara tillgängliga för användning av studenter i de utvalda skolorna ”under sin skolgång”.

Solidária-programmet inrättades 2004 och syftar till att stödja projekt som förbättrar livskvaliteten för socialt missgynnade personer och främjar integrationen av samhällen som riskerar social utestängning.

” Fundação EDP har i sitt DNA sociala investeringar på prioriterade områden i det portugisiska samhället. Inför återkomsten av distansutbildning vill vi bidra till digital integration av elever i utsatta situationer och på så sätt bidra till att skapa gynnsammare förutsättningar för skolframgång”, säger Vera Pinto Pereira, ordförande för EDP Foundation.