Regeringen har medgett att den kan behöva tillhandahålla mer än de 500 miljoner euro som den budgeterade för krisdrabbade flygbolag TAP i år på grund av den försämrade COVID-19 pandemin. I december föreslog en statlig plan för att rädda TAP 2 000 nedskärningar av arbetstillfällen fram till 2022 och lönesänkningar på upp till 25%, medan flygbolaget skulle behöva omkring 2 miljarder euro i extra medel med statliga garantier för att täcka sina finansieringsbehov fram till 2024.