Enligt Lusa News Agency ordföranden i CHUA Styrelsen, Ana Castro, sade att beslutet att stänga fältsjukhuset togs ”under helgen”, när CHUA började se ”endast 60 procent av sjukhuspatienter” i avdelningar tillägnad Covid-19.

De sex patienter som överförs till CHUA-enheterna väntar fortfarande på ett negativt Covid-testresultat för att kunna återvända till sina hem eller vårdhem.

Ana Castro sade att dessa patienter ”måste stanna på sjukhuset” och ”inte kan åka hem” förrän de ”har ett negativt test”, även om de inte längre uppvisar” kliniska kriterier för att bli antagna”.

Strukturen tillägnad patienter med covid-19 installerades i Portimão Arena den 10 januari, men på grund av minskningen av antalet sjukhuspatienter ”det var inte vettigt” att hålla fas fyra av beredskapsplanen, återgå till ”fas tre”.

Genom beslut av Portimão stadshus, taget i samband med räddningstjänsten, kommer strukturen att förbli sammansatt och redo att, om nödvändigt, ”vara igång om 24 timmar”, något som Ana Castro hoppas ”inte kommer att krävas”.

Under de 37 dagar som den var i drift fick denna enhet 170 patienter, varav 105 kom från andra regioner, 126 patienter släpptes, 22 överfördes till CHUA strukturer och 22 dödsfall registrerades.