Vitikulturister har använt kopparfungicid för att bekämpa Downy Mildew i vingårdar sedan slutet av 1800-talet, men koppar är en icke nedbrytbar tungmetall och denna process kan leda metallen att både samlas i den övre jorden eller läcka ut i vattnet som orsakar negativa effekter på miljön.

Föreningen för utveckling av Douro Vinodling (ADVID), med säte i Vila Real, är en del av detta projekt, som leds av den spanska Plataforma Tecnológica del Vino (PTV), genom sin Tekniska avdelningen och samarbetslaboratoriet för vin och vin (ColaB Vines & Viner).

Initiativet samlar 13 partner från Portugal, Spanien och Frankrike som enligt ADVID:suttalande har gått samman ”för att avsevärt minska användningen av koppar i vinodling och dess miljöpåverkan”.

Det är, tillade han, ”ett innovativt initiativ som fokuserar på Europa och vars mål är att erbjuda integrerade, hållbara lösningar som är anpassade till miljövänliga produktionsmetoder”.

Enligt uttalandet är syftet med projektet att ”validera en rad integrerade, innovativa och livskraftiga lösningar för att minska användningen av koppar” och lösningarna ”kommer att vara överförbara och varaktiga, så att vinsektorn överensstämmer med europeisk lagstiftning”.

Konsortiet skapade arbetsgrupper för olika studier och utredningar, t.ex. testning och genomförande av nya produkter som ersätter koppar som smittämne för sjukdomsbekämpning på vingårdar och identifiering av jordar som är sårbara för kopparkontaminering, samt införande av nya tekniker för jordsanering och inverkan på återkomsten av svampsjukdomar.

Den ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvensbedömningen av det nya verktyget för förvaltning av vinodlingar kommer också att genomföras, och ett nätverk av kunskap om alternativ användning till koppar i vinodlingar och marksaneringstekniker kommer att skapas.