För att använda detta flyg kommer passagerarna att kontaktas av TAP som, som är portugisiska eller utländska medborgare bosatta i Portugal, påverkades av inställda flygningar och uttryckte, tillsammans med det portugisiska konsulatet i Brasilien, behovet av omedelbar återvändande till nationellt territorium, för humanitärt bistånd skäl.

Enligt gällande lagstiftning (order nr 1689-C/2021 av den 12 februari) måste passagerare på denna humanitära flygning uppvisa bevis på laboratorietestning (RT-PCR) för säkerhetskontroll av SARS- COV-2, med negativt resultat, utförd inom 72 timmar före ombordstigningen. med undantag för barn som inte har fyllt 24 månader.

De kommer också att behöva isoleras under en period av profylaktisk isolering på 14 dagar, hemma eller på en plats som anges av de portugisiska hälsomyndigheterna.

Denna repatriering tillkännagavs av utrikesminister Augusto Santos Silva i onsdags.