Genom ett videomeddelande kommer chefen för den portugisiska regeringen och den europeiska kommissionären med ansvar för den europeiska miljöpakten att markera högnivåkonferensen” Klimatförändringar - Nya ekonomiska modeller”, anordnad av ministeriet för miljö och klimatpolitik under det portugisiska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd. Enligt en anteckning från organisationen syftar evenemanget till att diskutera ”bidraget från nya ekonomiska modeller, däribland den cirkulära ekonomin och den hållbara bioekonomin”, i kampen mot klimatförändringen och samtidigt främja ”en ekonomisk och social återhämtning, rättvis och inom gränserna för det naturliga systemet ”.

Vid den internationella konferensen kommer 17 experter och författare att delta, bland annat VD och koncernchef för World Business Council for Sustainable Development, Peter Bakker, den internationella bioekonomexperten Christian Patermann, chef för Rapport om mänsklig utveckling vid FN:s utvecklingsprogram , Pedro Conceição, utrikesminister för miljö, Inês Costa, Ricardo Mourinho Felix, vice ordförande i Europeiska investeringsbanken (EIB) och författaren Mia Couto. Huvudtalare är Mariana Mazzucato, ekonom och professor vid University College London.

De som ansvarar för miljöportföljen i de länder som utgör ordförandeskapstrion, nämligen Tysklands minister för miljö, naturskydd och kärnsäkerhet, Svenja Schulze, Sloveniens miljö- och rymdplaneringsminister Andrej Vizjak, minister för Miljö och klimatpolitik i Portugal, João Pedro Matos Fernandes, avslutade konferensen. I slutet kommer minister João Pedro Matos Fernandes att hålla en presskonferens.