I ett uttalande sade inrikesministeriet att flygtrafikbegränsningarna kvarstår fram till den 16 mars och att flygningarna till och från Brasilien och Förenade kungariket är inställda.

Flygningar till eller från det portugisiska fastlandet, till och från länder som tillhör Europeiska unionen och länder som är associerade med Schengenområdet är tillåtna.

Samtidigt är ”uteslutande nödvändiga” resor till och från länder som inte är en del av Europeiska unionen eller som inte är associerade med Schengenområdet också tillåtna, liksom stöd för återvändande av medborgare eller personer som är lagligen bosatta i Portugal.

Passagerare, med undantag för barn som ännu inte är 2 år, måste visa upp bevis på RT-PCR-test som utförts 72 timmar före avgång, för screening för SARS-COV-2-infektion, med negativt resultat.

Enligt inrikesministeriet är ombordstigning också tillåten för medborgare i tredje land med laglig bosättning inom det nationella territoriet.

Regeringen tillåter också flygningar för repatriering av utländska medborgare som befinner sig i det portugisiska fastlandet.

Medborgare från länder vars förekomst är lika med eller större än 500 fall per 100 tusen invånare, förutom att presentera testet, måste uppfylla en period av profylaktisk isolering av 14 dagar, ”med undantag för viktiga resor vars vistelsetid på territoriet nationella, certifierad av en returbiljett inte överstiger 48 timmar”, enligt regeringen.