” Jag förstår att det måste finnas en plan för nedstängning och lätta nedstängning, i det här fallet, en nationell, men om hela territoriet inte är homogent bör vi öppna upp landet igen i olika takt, beroende på region,” sa han.

Den socialdemokratiska ledaren, som i dag möttes i Porto, med företrädare för Bröd and Vatten rörelsen, som samlar affärsmän från catering-, handels-, gäst- och evenemangssektorerna, avvisar dock nedstägning på kommunal nivå.

” Jag tror inte att vi behöver skada regioner och människor i dessa regioner i onödan. (...) Därför förefaller det mig som om det inte är möjligt att utesluta möjligheten att lättnader i nedlåsning inte är på samma sätt i hela landet. Det må vara, men det verkar som om det kan göras på ett något annorlunda sätt för de befolkningar som inte är så överväldigade av pandemin ”, sade han.

Rui Rio anser att detta är dags att utforma lättnader av låsningen, men inte att slappna av helt, vilket bara kan göras, hävdar han, efter de röda linjerna indikeras av teknikerna.

Trots att den erkänner att denna plan borde ha utarbetats av regeringen tidigare och erkände att den skulle medföra större säkerhet för folket, anser socialdemokraten att han, om den fanns, inte skulle säga att landet skulle ha kunnat komma ur inlåsningen tidigare.

Nationella hälsominidet (CNS) rekommenderade på torsdagen att lättnader i samband med pandemin Covid-19 bör ske gradvis och åtföljas av tydliga riktlinjer och garantier för att SARS-COV-2-smittspridningen kontrolleras.

”Beslutet måste planeras, baserat på övervakningsprocesser som följer både den epidemiologiska utvecklingen och landets ekonomiska och sociala indikatorer”, läser dokumentet.

När det gäller CNS måste återupptagandet av verksamheten inom de olika samhällsområdena ske gradvis och åtföljas av åtgärder för att säkerställa kontroll av smittspridningen, identifiering av platser med störst risk i rätt tid och ett effektivt testprogram.

När det gäller testkapaciteten anger CNS att de diagnostiska testerna bör distribueras på ett heltäckande sätt, även med recept från läkare, och särskilt riktar sig till personer i sammanhang med högre risk för utbrott.

Å andra sidan rekommenderas att upphävandet av restriktiva åtgärder inte sker utan tydliga riktlinjer, inte bara för olika hälso- och sjukvårdsnivåer och olika sektorer, utan även för medborgarna i allmänhet.