Andra priset, värt 306,703,57 euro, kommer att gå till två spelare utomlands, medan tredje pris på 28 672,67 euro kommer att delas ut till fem spelare, varav en är i Portugal.

Rätt siffror till Euromillions lotteriet 020/2021 den 9 mars, består av siffrorna 01 - 16 - 21 - 32 - 33 och stjärnorna 11 och 12.