Enligt statschefens dagordning planeras utfrågningar mellan 11:00 och 17:00, i den ordningen: CDS-PP, CHEGA, PEV, PAN, Liberal Initiative, PCP, BE, PSD och PS.

Marcelo Rebelo de Sousa tillträdde för en andra mandatperiod som republikens president igår.

Marcelo Rebelo de Sousa hävdade att ”påsken är en riskabel tid för förvirrade eller motsägelsefulla budskap” och att ”det är därför en fråga om försiktighet och säkerhet att behålla påsken som en viktig milstolpe för den pågående strategin”.

Statschefen varnade för att ”det kan aldrig sägas att det inte finns något återfall eller reträtt” i spridningen av covid-19 i Portugal och att ”siffrorna går alltid upp snabbare än de går ner”.