Intäkterna ökade med 0,7 procent till 745,2 miljoner euro under den granskade perioden, enligt uppgifter som fanns tillgängliga på webbplatsen för Securities Market Commission (CMVM).

Resultat före ränta, skatt, avskrivningar och avskrivningar (EBITDA) föll 10,8 procent till 90,5 miljoner euro.