”Den nya tidsfristen är den 15 maj”, sade vägledningen för miljö och klimatpolitik, med hänvisning till en förlängning av tidsfristen för att genomföra bränsleförvaltningsarbetet.

Den 4 mars meddelade miljö- och klimatminister João Matos Fernandes regeringens avsikt att förlänga perioden för markröjning till och med den 15 maj, med tanke på väderförhållandena och inneslutningen på grund av covid-19.

”Detta beror naturligtvis på den största svårigheten när det gäller pandemin, men framför allt [eftersom] vi kan göra det. De rikliga regnen i februari gör att marken har mycket vatten, det finns mycket fukt i jorden och därför uppskattar vi inte någon ökad risk”, sade Matos Fernandes.