I ett uttalande sa sjukhuset att enheten är storleken på en kapsel och implanteras på ett minimalt invasivt sätt, ersätter traditionella pacemakers (hjärtstimulatorer).

” Hittills har endast Centro Hospitalar Lisboa Ocidental (Santa Cruz sjukhus) och Centro Hospitalar Universitário São João (Porto) utfört denna typ av intervention”, tillägger det.

Anordningen är indicerad för behandling av patienter med höggradig auriculo-ventrikulär block (BAV), ett tillstånd där de elektriska signalerna mellan hjärtkamrarna (förmak och kammare) blockeras.

Detta kan bland annat leda till synkope eller plötslig död.

För närvarande patienter med AV-block behandlas med en pacemaker implanteras subkutant i den övre delen av bröstkorgen, till vilken små elektriska ledningar (elektroder) är fästa och placeras genom venerna, inuti hjärtat, vilket gör att den elektriska förbindelsen mellan förmaken och ventriklarna kan återställas etablerad.

”Denna nya pacemaker, den minsta i världen, behöver inte elektroder, placeras direkt inuti den högra ventrikeln, genom en liten åtkomst genom den högra lårvenen. Det finns därför inget traditionellt kirurgiskt ärr, och riskerna i samband med den traditionella tekniken, såsom infektioner eller elektrodnedbrytning, minskas avsevärt.

Det första förfarandet vid Hospital de Guimarães inträffade den 17 Mars och patienten har redan skrivits ut.