Som under de senaste veckorna kommer mötet om utvecklingen av pandemin i Portugal, där presidenten för republikens församling också deltar, att äga rum genom videokonferens från kl. 10.00.

Sammanträdet inleds med en presentation av André Peralta Santos, från generaldirektoratet för hälsa, om den epidemiologiska situationen, med hänsyn till utvecklingen av förekomsten och överförbarheten av SARS-CoV-2-viruset.

João Paulo Gomes, även från INSA, kommer att uppdatera om virusvarianterna i landet, tillsammans med Henrique de Barros, från Folkhälsoinstitutet vid universitetet i Porto, med en presentation om ett års lärande om covid-19 i Portugal.

Mötet fortsätter med presentationen av de sociala uppfattningarna om pandemin i landet, med ansvar för Carla Nunes, från Nationalskolan för folkhälsa i Universidade Nova de Lisboa, och med status som vaccinering av arbetsgruppens samordnare Henrique Gouveia e Melo.

I början av den andra veckan av landets återupptagande hade Portugal den 22 mars 81,3 nya fall av infektion med SARS-COV-2 per 100 000 invånare och ett överförbarhetsindex (Rt) på 0,89, enligt den gemensamma bulletinen från generaldirektoratet för hälsa och INSA.