I ett uttalande säger kommunen att ”för att uppmuntra användningen av kollektivtrafik, genom programmet för Tariff Reduction Support Program (DEL), föreskriver 2021 en global investering på mer än en halv miljon euro i ersättning för biljetter till studenter i grundläggande och sekundär utbildning, offentlig och privat utbildning, [och] personer med nedsatt rörlighet”.

Dessutom garanterar rådet att ”åtagandet med kollektivtrafikföretag som är verksamma i kommunen att anta de nya reglerna, med beaktande av upprätthållandet av pandemisituationen och behovet av att fastställa minimi- och samhällsviktiga tjänster”.

DEL, enligt kommunen, utvidgades också till studenter i grund- och gymnasieutbildning bosatta i Guimarães och deltar i privata skolor i kommunen, genom samdeltagande av 100% av biljetterna, oavsett avståndet mellan utbildningsanstalten och bostaden .

”Studenter bosatta i kommunen Guimarães och deltar i högre utbildningsanstalter i kommunen, under nästa läsår 2021/2022, kommer också att kunna njuta av ytterligare 100% bidrag på den sociala pass CIM [Intermunicipal Community of] Ave, med 50% rabatt, vilket gör en 100% återbetalning av värdet av biljetten”, säger kommunen.

I uttalandet anges också att alla personer med en grad av funktionshinder som är lika med eller större än 60% kan dra nytta av de rabatter som gäller för användarna av biljetterna på Transurbanos de Guimarães.