Enligt Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) uppgifter om epidemiska infektionskurvan med SARS-COV-2 som offentliggjordes den 26 mars, för femdagarsperioden mellan den 17 och den 21 mars, registrerades Algarve ett Rt av 1,19, Alentejo 1,02, Azorerna 1.04 och Madeira 1,05.

De återstående regionerna i landet har ett virusöverförbarhetsindex under 1: Norr 0.95, Centro 0.85 och Lissabon och Vale do Tejo 0.89.

I den föregående rapporten, som offentliggjordes den 19 mars, hade alla regioner på det portugisiska fastlandet ett virus Rt på mindre än 1, med undantag för Azorerna, som registrerade 1,20.

I tisdags varnade INSA-utredaren Baltazar Nunes, som ingår i den expertgrupp som stöder regeringen i beslutsfattandet i samband med pandemin i covid-19, för att Rt 1 är den gräns som fastställts i analysen av utvecklingen av nedlåsningsplanen.

”Det är naturligt för minskningen att sakta ner, även om det också har sina risker”, betonade Baltazar Nunes vid den tiden, samtidigt som man noterar att den kumulativa förekomsten av fall per 100 000 invånare inom 14 dagar är under 120.

Enligt uppgifter från INSA idag, är det genomsnittliga värdet av Rt - antalet sekundära fall av covid-19 som härrör från en smittad person - 0,93 på nationell nivå, när den i föregående rapporten uppskattades till 0,86.

Alla regioner har en incidens på mindre än 120 fall, från 55 till 82, med undantag för Madeira, som har ett värde av 305,2.

Dessa indikatorer - graden av överförbarhet av viruset och incidensen av nya fall av covid-19 - är de två kriterier som fastställts av regeringen för den fortlöpande bedömning som görs av den process för att lätta låsning som inleddes den 15 mars.