”Genom det godkända lagdekretet förlängs fram till och med den 31 december 2021, de undantagsåtgärder och övergångsåtgärderna för omorganisering av arbetet och minimering av riskerna för överföring av smittan av sjukdomen Covid-19 inom ramen för arbetsförhållandena, trots en eventuell ytterligare förlängning efter samråd med arbetsmarknadens parter”, läser ministerrådets kommuniké.

Enligt en officiell källa från ministeriet för arbetsmarknad, solidaritet och social trygghet är det i fråga lagdekret nr 79-A. 2020, som fastställer obligatorisk distansarbete och förseningar av arbetarnas inresa och utträde, ett dekret vars giltighetstid löpte ut denna månad.

Enligt dekretet är det obligatoriskt att anta distansarbete, oavsett anställningsförhållandet, när positionen i fråga tillåter det och arbetstagaren uppfyller alla villkor för att utöva dem, utan att det krävs ett skriftligt avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren”.

”I undantagsfall, när arbetsgivaren anser att de angivna villkoren inte är uppfyllda, ”skall han skriftligen underrätta arbetstagaren om sitt beslut på goda grunder och skriftligen och visa att uppgifterna i fråga inte är förenliga med distansarbetsordningen eller avsaknaden av tekniska villkor för dess genomförande”, föreskriver lagdekret ytterligare.

Arbetstagaren kan be myndigheten för arbetsvillkor (ACT) att kontrollera de uppgifter som arbetsgivaren hävdar.

”Distansarbetare har samma rättigheter och skyldigheter som andra arbetstagare, utan nedsättning av löner, enligt de villkor som anges i arbetsmarknadslagen eller i kollektiva arbetskonventioner, nämligen när det gäller begränsningar av normal arbetstid och andra arbetsvillkor, arbetarskydd och reparation av skador som uppstår från olycksfall i arbetet eller yrkessjukdom”, läser i dekretet.