Detta förtydligande kommer efter att en källa från arbetsgruppen för vaccin sade att inkluderingen av dessa yrkesverksamma analyserades.

En källa från arbetsgruppen som samordnar den nationella vaccinationsplanen mot Covid-19 förklarade att ”införandet av högre utbildning är en fråga som ännu inte har åtgärdats. För närvarande, i planeringssyfte, vaccinering av lärare och icke-lärare vid daghem, förskole-, grundskole- och gymnasieutbildning.”

De fackföreningar som företräder arbetstagare inom högre utbildning har kritiserat beslutet baserat på att dessa yrkesutövare också arbetar i skolan och kommer att återuppta klasser ansikte mot ansikte den 19 april, men inte tillhör prioriterade vaccinationsgrupper.

Planen började denna månad att inkludera personalen på daghem, förskola, grundläggande och gymnasieutbildning i de prioriterade vaccinationsgrupperna.