För oss är det viktigt att kunna inleda en stor nationell debatt. Den nationella järnvägsplanen kommer att vara lag, det kommer att vara ett dokument där vi kommer att kunna översätta vad som är järnvägsnätet och vilken typ av järnvägsnät vi vill ha för landet”, sade ministern för infrastruktur och bostadsfrågor, Pedro Nuno Santos, som hörs vid församlingen av Republiken. ”Planen bör inledas, förhoppningsvis i april, eftersom detta är en process som kommer att ta lång tid i den nationella debatten”, tillade han.

När det gäller investeringsplanen för järnvägsinfrastruktur 2020, för moderniseringen av järnvägsnätet, garanterade Pedro Nuno Santos att det är ”i full gång” och att det inte har förekommit några ytterligare förseningar, och att den planerade tidsfristen skulle avslutas 2023. ”Detta är en stor satsning av vår regering, det finns en mycket lång fördröjning på den nationella järnvägen som kommer att behöva ett åtagande från år av olika regeringar för att kunna ha ett nätverk som tjänar vårt land, vårt territorium”, betonade Pedro Nuno Santos.

Planen omfattar elektrifiering av hela järnvägslinjen, som ännu inte har slutförts, vilket kommer att tillåta, ”en stor miljövinst”, eftersom tåg som körs på diesel inte längre kommer att behövas. Pedro Nuno Santos framhöll också inköp av nytt material från Spaniens Renfe (51 nya bussar för 1,5 miljoner euro) samt öppnandet av CP-verkstäderna. ” Med återhämtningen av rullande materiel och förstärkningen av CP:s verkstadskapacitet kunde vi avsevärt minska minskningarna”, sa han.