Efter att ha stigit till 6,8 procent år 2020 förväntas arbetslösheten uppgå till 7,7 procent i år, varefter den kommer att sjunka till 7,6 procent 2022 och 7,2 procent 2023, enligt den ekonomiska rapport som Portugals centralbank offentliggjorde den 26 mars.

Siffrorna för 2021—2023 omfattar en nedåtgående revidering jämfört med prognosen i ekonomiska bulletinen i december, men tyder på att arbetslösheten kommer att ligga över nivån före pandemin under denna period.

”Under året som helhet förväntas en ökning av arbetslösheten, vilket återspeglar ökningen av individer som flyttar från inaktivitet till arbetslöshet”, säger rapporten och betonar att denna utveckling ”återspeglar ökningen av aktivitetsgraden, i samband med undersökningen inneslutningsåtgärder och återhämtningen av den ekonomiska aktiviteten ”.

Centralbanken under ledning av Mário Centeno noterar att trots de ”framgångsrika politiska åtgärder” som har vidtagits för att mildra effekterna av pandemin på arbetsmarknaden, ”förväntas det att det kommer att bli några mer långvariga effekter till följd av eventuella förändringar i preferenssystemet Agenterna (t.ex. elektroniska inköp, affärsresor och distansarbete) och behovet av att omfördela produktiva faktorer mellan olika sektorer”.

Men även om arbetslösheten i slutet av prognosen ligger kvar på en högre nivå än den som observerades 2019, påpekar BdP att de fortfarande är ”långt under” den nivå som noterades under krisen 2011—2013.

År 2019 var arbetslösheten 6,5 procent.