Populärt känd som Forex-marknaden, här investerare handlar på olika valutor. I grund och botten är detta den plats där utbytet av en nationell valuta mot en annan sker. Även om vinstaspekten är lika instabil som de andra finansmarknaderna är vinstaspekten obestridlig. Men de olika komplikationer och intrikata faktorer ökar betydelsen av Forex trading signaler.

Forex handel

Innan du gräver dig in i världen av valutamarknaden, är det viktigt att veta om grunderna. Det hjälper dig att förbättra din kunskapsbas. I lekmannens termer är Forex trading i huvudsak köp och försäljning av valuta mellan olika handlare till ett visst pris. Dessutom är det också hur centralbanker, företag och andra omvandlar valutor.

Du kan till och med oavsiktligt delta i Forex finansierade handelskonton. Om du till exempel är på en resa i USA och konvertera dina INR till US-dollar. Denna valutaväxling gör dig till en deltagare av Forex marknaden.

Dessutom är det en viss valutas efterfrågan som kan få dess värde att gå upp eller falla ner i förhållande till andra. Det är detta efterfrågebelopp som bidrar till marknadens volatilitet. Nu ger volatilitet utrymme för mer vinst och därmed högre risk.

Olika typer av Forex-marknaden

Det finns faktiskt tre olika Forex-marknadstyper. Dessa inkluderar —

1. Spotmarknaden

Spotmarknaden är den vanligaste typen och är den som folk hänvisar till när de talar om den exakta valutasignalmarknaden . Här handlas valutor enligt aktuellt pris. Nu beror det nuvarande marknadspriset på olika faktorer som nuvarande räntor, politiska scenarier etc. När utbytet är slutfört sker en fysisk valutapar utbyte i kontanter.

Framtidens marknader handlar om transaktioner som egentligen inte är valutor. I stället är det kontrakt som är av medelstorlek och som har ett fastställt framtida datum för avtal om de olika råvarumarknadenerna. Här har börsen en särskild roll och erbjuder avveckling och klarering till handlarna.

3. Forwardsmarknaden

Här, på terminsmarknaden, finns det ingen valutahandel. Transaktioner görs i stället via kontrakt som anger valutatypen, dess belopp, pris per enhet och ett specifikt datum i framtiden för kvittning. I detta fall bestäms avtalet och dess villkor av de två parterna.

Olika typer av valutaparning på Forex-marknaden

·Mindre par

De valutapar som inte handlas ofta kallas vanligtvis som de mindre paren. Här exkluderas främst US-dollarn eftersom det är en av de mest handlade valutorna på valutamarknaden. Till exempel - GBP/JPY.

·Större par

De valutor som är på toppen av Forex handel globalt kallas de stora paren. Till exempel — USD/EUR

·Regionala par

Här är paret av valutor baserat på region. Till exempel - AUD/NZD

·Exotics

I denna typ är en stor valuta i par med en mindre. Till exempel - EUR/GBP

Hur handlar man på Forex-marknaden?

När du hanterar valutahandel, måste du ta hänsyn till den ständiga fluktuationen. Det innebär att man måste ta hänsyn till skillnaden i värdena för de olika nationella valutorna. Det finns olika parametrar som kan orsaka dessa prisrörelser. Globala och nationella nyheter med anknytning till politik, ekonomi etc. kan till exempel påverka.

Olika faktorer som kan påverka Forex marknaden

·Marknadsentimentet

Marknadssentimentet kan spela en stor roll i valutavvärdering. Om handlarna till exempel följer en viss trend och andra följer kan det i slutändan påverka efterfrågan på en viss valuta.

·Typ av nyheter

Nyhetstyper kan också påverka valutakurserna. Till exempel, om det finns några positiva nyheter inom ett visst område, kommer det definitivt att öka efterfrågan på en viss valuta.

·Ekonomisk information

Olika ekonomiska indikatorer, såsom inflation osv, är avgörande för valutakurserna. Dessutom kan den också erbjuda ytterligare information såsom ekonomins resultat och centralbankens framtida rörelser.

Slutsats

Även om Forex-marknaden är relativt ny har lockat investerare sedan starten. Omfattningen av hög vinst, tillsammans med tillgången på olika verktyg för analys, gör handel här tilltalande. Dessutom kan du också ta hjälp från någon av de många Forex trading signalleverantörer som finns tillgängliga. Det är sant att denna marknad har en ganska brant inlärningskurva, men när du förstår det kan du bli en framgångsrik Forex handlare.