Beslutet att förlänga tidsfristen för användning av engångsplast beror på "de begränsningar som orsakats av Covid-19-pandemin", motiverar regeringen i lagdekret 22-A/2021, som förlänger flera tidsfrister i olika frågor och fastställer exceptionella och tillfälliga åtgärder enligt Covid-19.

Regeringen hade beslutat att förbjuda engångsartiklar av plast från och med den 3 september förra året, i avvaktan på ett EU-direktiv om detta, som fastställer juli i år som datum.

På grund av pandemin beslutade dock ministerrådet den 27 augusti förra året att restaurangbranschen får fortsätta att använda engångsbestick av plast fram till den 31 mars 2021.

Genom dekretet "förlängs till den 31 mars 2021 den period som står till förfogande för leverantörer av catering- och dryckesrestauranger för att anpassa sig till bestämmelserna om icke-användning och bristande tillgänglighet av engångsartiklar av plast", stod det i ministerrådets uttalande vid den tidpunkten.

I lagdekretet, som återigen förlänger tidsfristen, konstaterar regeringen att under den nuvarande perioden av avstängning av verksamheten får cateringsektorn endast bedriva verksamhet för beredning för konsumtion utanför anläggningen genom hemleverans, vid anläggningens dörr.

Därför "beslutas det att förlänga den period som står till förfogande för catering- och dryckesleverantörer för att anpassa sig till bestämmelserna i lag nr 76/2019 av den 2 september, som fastställer att engångsartiklar av plast inte får användas och inte får finnas tillgängliga i verksamheten inom catering- och/eller dryckessektorn och i detaljhandeln", står det i dokumentet.