Enligt den portugisiska regeringen kommer detta flyg att avgå den 9 april från Guarulhos internationella flygplats i São Paulo med destination Lissabon, i enlighet med "de åtgärder som gäller för flygtrafik till och från Portugals fastland, med anledning av den epidemiologiska sjukdom som orsakas av SARS-CoV-2-viruset".

Samma källa uppgav att TAP Air Portugal kommer att kontakta "passagerare som är portugisiska eller utländska medborgare bosatta i Portugal och som påverkades av att flygningarna ställdes in och som vid de portugisiska konsulaten i Brasilien uttryckt ett behov av att omedelbart återvända till det nationella territoriet".

För att kunna ta denna flygning måste passagerarna uppvisa ett bevis på att laboratorietest (RT-PCR) för screening av infektion med SARS-CoV-2, som orsakar covid-19, har utförts med negativt resultat.

Detta test måste utföras inom 72 timmar före avresan, med undantag för barn som inte har fyllt 24 månader.

Dessutom måste de följa en 14-dagars period av profylaktisk isolering efter inresan till portugisiskt territorium, antingen hemma eller på en plats som anges av de portugisiska hälsomyndigheterna.