Enligt årsrapporten för 2020 registrerade APAV 66 408 besök av offer för att klargöra information och andra frågor under det år då organisationen firade sitt 30-årsjubileum.

Cirka 75 procent av de totala direkta brottsoffren var kvinnor och de vanligaste åldersgrupperna var mellan 25 och 54 år, vilket motsvarar totalt 38,3 procent.

Brott mot människor (95,1 procent) var vanligare förra året, med särskild tonvikt på våld i hemmet (75,4 procent). Brott mot egendom, som 2020 utgjorde 2,5 procent av det totala antalet rapporterade brott som APAV rapporterade, noterade en ökning med 0,7 procent jämfört med föregående år.

I de olika närtjänsterna - kontor för stöd till brottsoffer, mobila stödteam för brottsoffer, stödpoler, integrerat system för distansstöd, specialiserade undernät, skyddsrum och säker internetlinje - registrerades 66 408 samtal.