Denna 14-dagars profylaktiska isoleringsåtgärd för personer som kommer från Storbritannien, Brasilien, Sydafrika eller länder med 500 fall av Covid-19 per 100 000 invånare omfattar även luft- och sjögränserna och inleddes den 1 april, då ytterligare en period av undantagstillstånd inleddes och varar till den 15 april.

I ett uttalande som offentliggjordes tidigare i veckan sade ministeriet för inrikesförvaltning (MAI) att flygningar från Brasilien, Storbritannien och Sydafrika kommer att förbli avbrutna fram till den 15 april, och att endast repatrieringsflygningar och medborgare som anländer till Portugal från dessa länder på repatrieringsflygningar eller via mellanlandningar kommer att tillåtas.

Enligt MAI måste medborgare som kommer från dessa flygningar inte bara visa upp bevis på ett negativt test utan också följa en profylaktisk isoleringsperiod på 14 dagar.

"Passagerare som anländer till landet utan bevis på test för SARSCoV-2-infektion måste utföra testet på flygplatsen, på egen bekostnad, genom hälsovårdspersonal som är utbildad för detta ändamål, och måste invänta resultatet på själva flygplatsen", säger administrations- och inrikesministeriet.

I noten från förvaltningsministerns kansli betonas också att passagerare som kommer från länder med en incidensnivå som är lika med eller högre än 500 fall per 100 000 invånare "endast kan göra nödvändiga resor" och att de också omfattas av profylaktisk isolering i 14 dagar.

Dessa länder är Bulgarien, Tjeckien, Cypern, Estland, Frankrike, Ungern, Italien, Malta, Polen, Slovenien och Sverige.

Endast passagerare från länder där incidensen är minst 150 fall per 100 000 invånare, t.ex. Tyskland, Österrike, Belgien, Kroatien, Danmark, Slovakien, Finland, Grekland, Lettland, Litauen, Luxemburg, Norge, Nederländerna, Rumänien och Schweiz, kan göra nödvändiga resor.

"På flygningar från tredjeländer är endast nödvändiga resor tillåtna", enligt MAI.

Som en del av kontrollen av landgränsen mot Spanien måste medborgare eller personer som är lagligen bosatta på nationellt territorium från Storbritannien, Brasilien, Sydafrika eller länder med en incidensnivå på minst 500 fall per 100 000 invånare också följa en profylaktisk isoleringsperiod på 14 dagar.

Inom ramen för de åtgärder som gäller vid landgränsen är "trafiken mellan Portugal och Spanien begränsad - och endast vid godkända övergångsställen - till internationell transport av varor, gränsarbetare och säsongsarbetare med vederbörliga dokument samt räddningsfordon och räddningstjänster.

I samma anda påminner regeringen också om att förbudet mot rörlighet mellan kommuner, som gäller enligt dekretet om undantagstillstånd, gäller för alla medborgare, oavsett nationalitet.

När det gäller medborgare som inte är bosatta på nationellt territorium "föreskrivs endast möjligheten att efter ankomsten till Portugal resa till den plats där man bevisligen är bosatt, inklusive hotell eller annat boende".

I uttalandet betonas att dessa medborgare omfattas av "samma regler och undantag som gäller för bosatta medborgare", dvs. de får inte flytta utanför den kommun där de bor.