Det handlar om alla medborgare som anländer till Portugal från Storbritannien, Brasilien, Sydafrika, Bulgarien, Tjeckien, Cypern, Estland, Frankrike, Ungern, Italien, Malta, Polen, Slovenien och Sverige, länder som för närvarande kräver 14 dagars profylaktisk isolering vid ankomsten till det nationella territoriet, oavsett om det sker via flyg, land eller hav.

SEF meddelade i ett uttalande att den nya tjänsten är tillgänglig på portugisiska och engelska på Internet (http://travel.sef.pt/) och gör det möjligt att i god tid lämna in uppgifter, som senare kommer att skickas till generaldirektoratet för hälsa som ett stödverktyg för att lokalisera medborgare som omfattas av profylaktisk isolering, på grund av den nuvarande epidemiologiska situationen för Covid-19 i ursprungsländerna.

"Efter att passageraren har lämnat in uppgifter, som inkluderar adressen till destinationsorten på nationellt territorium, kommer han att få en begäran om adressbekräftelse i sin e-postlåda, varefter han på samma sätt kommer att få ett intyg. Detta intyg ska uppvisas för SEF-inspektören vid gränskontrollen. Först efter denna process får personen resa in på nationellt territorium", förklarar SEF:s uttalande.