Enligt ett pressmeddelande från den brittiska ambassaden i Lissabon: "Förenade kungarikets regering utökar stödet till potentiellt utsatta grupper, däribland pensionärer, funktionshindrade och personer med språksvårigheter som bor i Europa, genom att fortsätta verksamheten inom ramen för UK Nationals Support Fund (UKNSF) och komplettera den med ytterligare 1 miljon pund.

"UKNSF ger medel till åtta organisationer för att stödja brittiska medborgare som behöver hjälp med sina ansökningar om uppehållstillstånd. Dessa organisationer är verksamma i 11 EU-medlemsstater och Norge och har sedan fonden lanserades i mars 2020 gett praktiskt stöd till brittiska medborgare som behöver hjälp med processen att ansöka/registrera sig för uppehållstillstånd i 12 europeiska länder efter övergångsperiodens slut. Denna finansiering är ett tillägg till de 3 miljoner pund som utrikesministern tillkännagav i mars 2020."

UKNSF kommer att fortsätta sin verksamhet i Portugal samt i Frankrike, Spanien, Tyskland, Italien, Bulgarien, Cypern, Grekland, Polen, , Slovakien, Malta och Norge.

UKNSF kommer även fortsättningsvis att levereras i Portugal av Internationella organisationen för migration.

Brittiska medborgare i Portugal bör besöka Living in Portugal Guide på www.gov.uk/guidance/living-in-portugal för att kontrollera vilka åtgärder de kan behöva vidta.