Enligt Eurostat ökade kostnaderna här med mer än åtta procent till en timkostnad på knappt 16 euro.

Detta var fortfarande betydligt lägre än EU-genomsnittet och mindre än hälften av de 32 euro som utges för en genomsnittlig arbetstagare i euroområdet.

På andra sidan gränsen, i Spanien, var timlönen 22 euro, medan Bulgarien hade den lägsta timlönen, 6,50 euro. De danska företagen spenderade mest, med arbetstagare som tjänade knappt 46 euro.