När kommer arbetena med EN125 äntligen att slutföras?

Av TPN/Lusa, I Algarve, Politik, Nyheter · 09 cuo 2021, 01:00 · 0 Kommentarer
När kommer arbetena med EN125 äntligen att slutföras?

Den parlamentariska gruppen PSD (Socialdemokratiska partiet) har överlämnat ett förslag till resolution till regeringen där man rekommenderar att de restaureringsarbeten på riksväg 125 som pågått i över tio år avslutas.

I dokumentet påpekar PSD (Socialdemokratiska partiet) att "efter elva år av incidenter har underkoncessionen för Algarve Litoral blivit en berättelse om rättsliga tvister mellan de inblandade parterna, vars utgång inte kan förutses, men som säkerligen kommer att medföra en mycket större ekonomisk kostnad för de offentliga finanserna än vad man hade räknat med".

En ombyggnad av EN125, i dess totala förlängning, tillkännagavs 2008, men en omförhandling av kontraktet mellan staten och koncessionsinnehavaren innebar att sträckan mellan Olhão och Vila Real de Santo António 2014 övergick till Estradas de Portugal, som numera är en del av Infraestruturas de Portugal (IP).

Det nya kontraktet förkastades dock mer än en gång av revisionsrätten (TC), den sista gången 2019. Enligt PSD har TC "trots omförhandlingarna av underkoncessionen och tillägg till kontraktet inte riktat in sig på något annat kontrakt", bortsett från det som ingicks 2010, under José Sócrates regering.

"Med tanke på denna invecklade mängd fakta som hindrar slutförandet av uppgraderingsarbetena för EN125, som är föremål för underkoncessionsavtalet för Algarve Litoral, är det absolut nödvändigt att vi sätter stopp för denna kostsamma historia, för att garantera att de kollektiva behoven hos Algarves befolkning tillgodoses", står det i resolutionen.

Socialdemokraterna betonar också att "det faktum att upprustningsarbetet för EN125 inte har slutförts orsakar allvarlig skada för befolkningen, med tanke på dess negativa inverkan på regionens socioekonomiska situation, på utvecklingen av de regionala investeringarnas attraktionskraft och även, och i synnerhet, på minskningen av antalet olyckor på grund av vägens otillförlitlighet".

PSD påpekar också att EN125 för närvarande är "en väg med hög olycksfrekvens, vilket förvärras av att det finns flera svarta punkter som skulle ha eliminerats genom att renoveringsarbetena slutfördes, och även av den ökade trafikintensiteten jämfört med de ursprungliga beräkningarna, till följd av införandet av vägtullar på Via do Infante och den påföljande överföringen av trafiken från denna väg till EN125".

PSD rekommenderar därför att regeringen "skyndsamt främjar de nödvändiga förfarandena för att rädda underkoncessionen för Algarve Litoral" och "främjar de nödvändiga åtgärderna" så att IP "snabbt avslutar" de arbeten som omfattas av underkoncessionsavtalet för Algarve Litoral, särskilt sträckan mellan Olhão och Vila Real de Santo António.

Utkastet till resolution har undertecknats av parlamentsledamöterna Adão Silva, Cristóvão Norte, Rui Cristina och Ofélia Ramos.


Relaterade artiklar


Comments:

Var först med att kommentera den här artikeln

Interaktiva ämnen, skicka oss dina kommentarer / åsikter om den här artikeln.

Observera att Portugal News kan använda utvalda kommentarer i den tryckta utgåvan av tidningen.

This website uses cookies to improve your user experience. Learn More