Enligt ett uttalande från generaldirektoratet för högre utbildning (DGES) hade 74 809 stipendier tilldelats studenter inom högre utbildning fram till den 9 mars, vilket innebär en ökning med cirka 2 600 fler stipendier än förra året.