"Det är för tidigt att uttala sig i det här läget. Vaccinet har ännu inte börjat användas på Europeiska unionens territorium, vi får de första doserna denna vecka. De negativa effekterna är beskrivna, men i risk-nytta-balansen fortsätter vi att veta att vaccinet är vårt bästa vapen för att bekämpa denna sjukdom", förklarade ministern.

Efter mötet på Infarmed i Lissabon, där experter, regeringsmedlemmar och republikens president samlades för att utvärdera landets epidemiologiska situation, upprepade Marta Temido för journalister sitt "förtroende för vaccinerna och för myndigheternas roll" för att framgångsrikt hantera pandemin.

"[Det kan finnas] förtroende för tillsynsmyndigheterna, vare sig de är europeiska eller andra myndigheter, att fortsätta att identifiera eventuella biverkningar, att förklara med öppenhet och att fortsätta med vad våra vaccinationsplaner är", fortsatte hon.

Center for Disease Control and Prevention (CDC) och Food and Drug Administration (den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten) sade i ett gemensamt uttalande att de undersökte blodproppar som upptäcktes hos sex kvinnor dagarna efter att de tagit vaccinet (engångsdos) från detta läkemedelsföretag, i kombination med minskat antal blodplättar.

CDC:s rådgivande kommitté för immuniseringspraxis kommer att sammanträda på onsdag för att diskutera fallen och FDA har också inlett en utredning. Mer än 6,8 miljoner doser av vaccinet från Johnson & Johnson (J&J) har redan administrerats i USA.

De första 30 000 doserna av vaccinet från detta läkemedel anländer till Portugal denna vecka, och landet förväntas få 1,25 miljoner doser, av de totalt 4,5 miljoner doser som landet ska ha tillgängliga under hela 2021.