För föreställningar och festivaler som planerats för 2020 och som skjutits upp till 2022 redan efter att först ha skjutits upp till 2021, förutspås det att konsumenterna kan begära återbetalning av biljettpriset inom 14 arbetsdagar från det planerade datumet för evenemanget i år.

Pandemin har inneburit att många av de shower som planerats för 2020 successivt har skjutits upp. Ministerrådet godkände i början av denna månad ett lagdekret som ändrar pandemins exceptionella åtgärder inom kultur- och konstsektorn.

Således har konsumenter som, med tanke på den första uppskjutningen, har valt att utfärda ett värde med giltighetsuppgifter fram till den 31 december 2021, rätt att begära återbetalning efter dess utgångsdatum, vilket inkluderar biljettvärdet och eventuella tillhörande belopp eller köpeavgifter.

Om innehavaren av biljetten eller kupongen inte begär återbetalning före tidsfristen anses han eller hon acceptera att evenemanget flyttas till 2022 - och kan därefter inte begära återbetalning. Evenemangen måste dock äga rum fram till slutet av år 2022 och värdena är giltiga fram till samma datum.

Reglerna för hur kupongerna ska användas har behållits och kan användas för att köpa biljetter till samma föreställning eller andra föreställningar som arrangören genomför, och överföras till andra. När det gäller arrangörens informationsskyldigheter, kom ihåg att arrangören måste meddela inställda eller nya datum för evenemangen och alla föreställningar som han/hon utför och som tillåter utbyte av biljetten och informera om det förfarande som ska antas för dess användning och en lista över byråer och försäljningsplatser och plattformar för att göra det.

I lagdekretet föreskrivs också att det i år ska vara möjligt att i samarbete med generaldirektoratet för hälsa anordna pilottest-evenemang för att fastställa de tekniska riktlinjer som ska följas med tanke på utvecklingen av Covid-19.
Räkna med stöd från Deco Algarve: 289 863 103, deco.algarve@deco.pt; följ med på sociala medier: DECO Associação