Dessa uppgifter är resultatet av en nyligen genomförd studie av Movimento Cuidar dos Cuidadores Informais, som representerar 24 enheter och som undersökte 1 133 informella vårdgivare. Den visade att nästan 60 procent av de tillfrågade inte ens känner till stadgan för informella vårdare (ECI) som har trätt i kraft sedan den 1 april 2020, lag nº 100/2019.

Varför är omsorgsgivarna okunniga?

"För att vårdgivare i praktiken fortfarande inte ser fördelen med att ansöka om denna stadga", säger Ana Pinheiro, psykolog och medlem av teamet för Cuidar de Quem Cuida, ett socialt projekt som främjas av CASTIIS och som har följt vårdgivare sedan 2009.

Ana Pinheiro fortsätter: "Det ekonomiska stödet fungerar bara i vissa pilotkommuner", i 30 kommuner som omfattas av pilotprojektet för genomförandet. Detta innebär att endast invånare i dessa 30 kommuner i landet kan be om ekonomiskt stöd, även om det är lagstadgat.

Ana Pinheiro pekade på två andra skäl som motiverar dessa siffror: "Andelen vårdgivare som inte har tillgång till internet eller som har låg digital kompetens kan göra det svårt för dem att få tillgång till information, och den allmänna uppfattningen att ansökningsprocessen är mycket byråkratisk är också ett problem".

Ana Pinheiro, som ingår i ett projekt som arbetar på området, vet exakt vilka behov dessa informella vårdare har. "Många av dem slutar arbeta för att kunna ta hand om en person på heltid och i gengäld finns det inget ekonomiskt stöd som gör att de kan få stabilitet och livskvalitet", säger hon till The Portugal News.

Bristen på ekonomiskt stöd är dock inte ens det främsta klagomålet från dessa personer. Den psykiska tröttheten är mycket större och svårigheten att kunna ta ledigt eller ta semester är ett annat problem som fortfarande saknar svar.
"Det finns mycket få möjligheter till avlastning för de obetalda omsorgsgivarna. Om vårdgivaren redan befinner sig i en svår ekonomisk situation är det mycket svårt för dem att betala för en tjänst så att de till exempel kan vila en vecka på ett år", säger Ana Pinheiro.

Mer än hälften av omsorgsgivarna (56,4 procent) säger att de inte har tid eller utrymme för sina personliga rutiner och andra sociala aktiviteter, och mer än 90 procent bekräftar att de önskar återgå till att ha tid för de vanor de hade innan de blev omsorgsgivare.

Det finns dock några kommuner som har goda rutiner: "Det finns en kommun i norr där familjen kan räkna med hjälp av en formell vårdare om den informella vårdaren vill ta en veckas semester", framhöll hon.
Under pandemin har antalet informella vårdare ökat, och en annan undersökning som genomfördes i november förra året av Movimento Cuidar dos Cuidadores Informais kom fram till att det finns 1,4 miljoner informella vårdare i Portugal.

Medlemmen i Cuidar de Quem Cuida erkänner att "så länge som den (det europeiska medborgarinitiativet) inte genomförs nationellt kommer den inte att få någon större effekt" och varnar för vikten av att "känna till verkligheten i vårt land". Vi måste förstå vilka de är, var de befinner sig och vilka de viktigaste behoven är", avslutar hon.