I ett uttalande förklarar det internationella iberiska nanotekniklaboratoriet (INL) att "det mest synliga inslaget" av initiativet kommer att vara byggandet av ett levande laboratorium i centrala Braga, med stöd av kommunen, för att demonstrera hur batterierna kommer att bli avgörande för elnäten i den närmaste framtiden.

Fram till juni 2023 kommer partnerna i "Batterier 2030" att samarbeta för att skapa teknik som bygger på forskningslinjer som befinner sig i olika mognadsstadier, i syfte att förändra sättet att producera, lagra och hantera energi.

Raul Cunha från solcellsföretaget DST, som leder projektet, understryker i uttalandet att "den nuvarande utvecklingsmodellen, som bygger på intensiv fossil energianvändning, i kombination med den territoriella dynamiken som tenderar att koncentrera majoriteten av befolkningen till stadsområden, innebär stora energiutmaningar för utvecklingen av framtidens städer".

"Eftersom världens befolkning blir alltmer urbaniserad, med mer än hälften (55 procent) som för närvarande bor i städer och med utsikter att öka till en andel på 68 procent 2050, har en avkolning av städerna blivit avgörande för att bekämpa klimatförändringen", tillägger han.