De tidigare siffrorna för dessa indikatorer, som offentliggjordes i måndags, visade en Rt på 0,92 och en incidens på 53,8 fall per 100 000 invånare.

I den gemensamma epidemiologiska bulletinen från generaldirektoratet för hälsa och det nationella hälsoinstitutet Doutor Ricardo Jorge (INSA), som offentliggjordes i dag, visar siffrorna för det portugisiska fastlandet endast att Rt ökade från 0,91 till 0,92. Däremot har en minskning från 51,4 till 48,7 noterats när det gäller genomsnittsvärdet för nya fall av infektion per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna.

Dessa indikatorer: graden av överförbarhet av viruset och graden av förekomst av nya fall av covid-19 är de två kriterier som regeringen har definierat för den kontinuerliga utvärdering som görs för att lätta på den avspärrning som inleddes den 15 mars.