Den 32-åriga spanska forskaren, som sedan 2016 är bosatt i Horta på ön Faial, kommer att "filma kläckarnas utflykter" med infraröda videokameror "under månaderna innan de definitivt lämnar boet", enligt ett pressmeddelande från Azorernas universitet.

"Projektet börjar den 15 maj och fältarbetet kommer att äga rum från juli till november, när ungarna är i bon", tillägger meddelandet.

"Liksom många andra sjöfåglar lämnar cagarrokycklingarna sina bon på natten för att träna sina vingar och släta sina fjädrar. Denna utvecklingsperiod för ungarna är fortfarande föga känd" så forskaren "kommer att filma fåglarnas utflykter med infraröda videokameror" under månaderna innan de lämnar boet", förklarar hon.

I meddelandet betonar marinbiologen att "denna kunskap kommer att vara viktig för att planera framtida bevarandekampanjer, öka allmänhetens medvetenhet om sjöfåglar och bidra med nya uppgifter till forskarsamhället".

Miriam Cuesta, arbetade mellan 2016 och 2019 som praktikant och seniortekniker i sjöfågelgruppen vid Okeanos-UAç (ett forskningscentrum vid Azorernas universitet som ägnar sig åt studier av marina levande resurser i Azorernas skärgård) och vid institutionen för oceanografi och fiske vid UAç.

År 2020 avslutade Miriam Cuesta sin masterexamen i integrerade havsstudier vid Azorernas universitet, efter att ha fått medaljen för akademiska meriter 2019/2020.

Hon är för närvarande en eventuell medarbetare vid Okeanos-centret.