Enligt ett uttalande som skickats till nyhetsbyråer baseras Zero på de senaste uppgifterna från Portugals miljöbyrå som visar att utsläppen av växthusgaser uppgick till cirka 63,6 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2e) under 2019, vilket är 5,6 procent mindre än föregående år och 25,8 procent mindre än 2005.

Man varnar dock för utsläppen från industri-, jordbruks- och transportsektorerna - där man konstaterar att "de fortfarande är högre än nödvändigt" och att det kommer att krävas större ansträngningar för att nå de uppsatta målen - samt för frågan om energieffektivitet, där man kritiserar ökningen av den slutliga energiförbrukningen och utvecklingen i "motsatt riktning" mot målen.

För att säkerställa en bättre övervakning av genomförandet av PNEC:erna lyfter Zero fram partnerskapet med Life Unify-projektet, där ett verktyg som gör det möjligt att övervaka målen i ett dussintal EU-medlemsstater, däribland Portugal, Spanien, Frankrike, Tyskland, Slovenien, Kroatien, Tjeckien, Polen, Danmark och Estland, har lanserats.

Det handlar om att jämföra de senaste utsläppsuppgifterna med de nödvändiga banorna för att uppfylla de mål som fastställts i de nationella handlingsplanerna för energieffektivitet.

Miljöorganisationen betonar att genomförandet av dessa planer är grundläggande för att EU ska lyckas med sina klimat- och energimål till 2030, och påpekar att de nationella handlingsplanerna fortfarande kommer att bli föremål för en mer ambitiös översyn av Europeiska kommissionen och att det därför är nödvändigt att se till att medlemsstaterna är på rätt spår och att de kan visa upp en större kapacitet att reagera.

"Det här verktyget, genom att det möjliggör en visualisering av banan för att uppnå målen, är viktigt inte bara för att årligen övervaka framstegen mot de mål som fastställts i PNEC och förstå var det kommer att krävas justeringar, utan också för att hålla medlemsstaternas regeringar ansvariga, eftersom informationen är tydlig och tillgänglig för allmänheten", förklarar Zero:s ordförande Francisco Ferreira i uttalanden som citeras i det utfärdade pressmeddelandet.