I ett uttalande uppger EDP att projektet för en park med 12 000 solpaneler i Alqueva-dammreservoaren "fick grönt ljus för att påbörja byggandet" och att "målet är att den ska kunna producera energi i slutet av året och försörja 25 procent av familjerna i regionen med energi".

Efter att ha fått det slutliga tillståndet för att påbörja installationen är "prognosen att arbetet med parken kommer att påbörjas under sommaren och att den redan i slutet av året kan producera energi", tillägger företaget.

Enligt elbolaget förväntas denna flytande solcellspark med en årlig produktionskapacitet på 7 GWh leverera energi till 25 procent av konsumenterna i regionen (Portel och Moura).

Den framtida solparken, som också har ett batterilagringssystem, kommer att integreras med vattenverket Alqueva, ett pumpvattenverk och ett av de största energilagringssystemen i landet. "Detta projekt utformas enligt en hybriddriftsmodell, eftersom pumpsystemet gör det möjligt att använda vind- och solenergi, under perioder med lägre förbrukning, för att pumpa upp vatten från reservoaren och på så sätt återanvända det för att producera ny vattenkraftsenergi", förklarar EDP.

"Alqueva kommer att bli ett slags levande laboratorium som gör det möjligt att testa teknik för produktion av förnybar energi (vattenkraft) och teknik för förnybar energi som inte går att förlänga (solceller) samt teknik för långsiktig energilagring".