Det nya avtalet som undertecknats mellan de två enheterna innebär finansiering av gröna och hållbara bostadsprojekt som framför allt omfattar renoveringsprojekt, men också förvärv av hus med "hög energieffektivitet".

Detta nya partnerskap mellan UCI - ett "joint venture" mellan Banco Santander och BNP Paribas-gruppen - och EIB omfattar en investering på 50 miljoner euro. Projektet syftar till att bidra till att mildra klimatförändringarna och ligger i linje med Europeiska kommissionens "våg av förnyelse".