"Covid-19 har förvärrat redan existerande svagheter i vissa delar av vår turistsektor. Vi måste diversifiera verksamheten för att flytta turismen bort från lågavlönade säsongsanställningar, öka värdekedjan och utveckla en hållbar turistmodell som är anpassad till den digitala världen", försvarade hon.

Elisa Ferreira, som talade vid öppningssessionen för forumet om hållbarhet och turism, som anordnades av ministeriet för ekonomi och digital övergång under det portugisiska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd (EU), betonade behovet av att "bättre bygga om" turismsektorn och orientera den "mot framtiden".

"Vi vill särskilt stödja digitala lösningar och miljövänliga projekt, inklusive cirkulär ekonomi och koldioxidneutrala lösningar, samt initiativ som välkomnar sektorns diversifiering", sade hon.

EU:s fleråriga budget för 2021-2027 och fonden för återhämtning och motståndskraft, som sammanlagt uppgår till 1,8 miljarder euro, är enligt kommissionsledamoten "en unik möjlighet att investera i sektorns framtid".