I ett diplom som offentliggjordes i regeringens officiella tidning i början av månaden förklarade regeringen emellertid att "fångst, underhåll ombord, lossning och försäljning av sardiner är förbjudet på alla nationella helgdagar", liksom överföring av sardiner till andra hamnar än lossningshamnen och lossning i mer än en hamn per dag med samma fartyg.