De tidigare siffrorna för dessa indikatorer, som offentliggjordes måndagen den 17 maj, visade en Rt på 1 och en incidens på 50,5 fall per 100 000 invånare.

I den gemensamma epidemiologiska rapporten från generaldirektoratet för hälsa och det nationella hälsoinstitutet Dr Ricardo Jorge (INSA) som offentliggjordes i dag visar siffrorna för Portugals fastland endast att Rt ökade från 0,99 till 1,01, med en ökning från 47,5 till 48,3 när det gäller det genomsnittliga antalet nya fall av infektion per 100 000 invånare under de senaste 14 dagarna.

Dessa indikatorer - virusets överförbarhetsindex och antalet nya fall av Covid-19 - är de två kriterier som regeringen har fastställt för att utvärdera den lättnad i nedlåsningen som inleddes den 15 mars.