Företaget Manuel António och Jorge Almeida Construção S.A. har tilldelats 111 247 euro för att slutföra detta projekt.

Projektet består i att byta ut gångbanebräderna, förstärka underbyggnaden och placera ut rep längs gångbanan. Med denna uppgradering, som förväntas vara klar inom 120 dagar, vill kommunen se till att gångbanan blir mer hållbar och underlätta för människor att ta sig till stranden på ett säkert sätt.