Enligt National Federation of Trade Unions of Public and Social Service Workers kräver skogvaktarna löneförhöjningar, tillägg för polisiära uppgifter, en höjning av ersättningsprocenten för arbete som utförs på helgdagar, en ökning av personalstyrkan och öppnandet av karriärtävlingar för befordran.

Enligt ett uttalande från förbundet kräver skogvaktarna också att det inrättas en nationell kår av skogvaktare inom ramen för strukturen för natur- och miljöskyddstjänsten (SEPNA) inom det republikanska nationalgardet.

Kåren integrerades i GNR:s SEPNA 2006 och var ursprungligen planerad att tas bort, men återaktiverades 2018 efter de stora bränderna 2017.

För närvarande har GNR cirka 400 skogsvakter i tjänst och deras uppdrag är att övervaka och utreda olaglig verksamhet inom skogsbruk, jakt och fiske.