Kalamitetstillståndet trädde i kraft den 1 maj efter att undantagstillståndet upphörde och skulle ha upphört vid midnatt på söndag. Hemarbete kommer också att vara obligatoriskt i alla kommuner i Portugal fram till den 13 juni.