Dokumentet diskuterades och röstades igenom vid kommunstyrelsens offentliga möte som ägde rum i eftermiddag via videokonferens. Lissabon kommun meddelade redan för cirka tre veckor sedan att tävlingen om marscher inte kommer att äga rum i år och att man hade för avsikt att tilldela hälften av det vanliga bidraget, 15 000 euro, till varje arrangör."Med hänsyn till den nuvarande pandemiska situationen och på grund av de restriktioner för folkhälsan som fortfarande kvarstår, är det med särskild sorg som Lissabons stadsfullmäktige meddelar att det inte kommer att vara möjligt att hålla årets tävling i marschorkester, som vanligtvis äger rum i juni", angav kommunen i ett uttalande.

Även om det inte blir någon tävling och "medveten om den ekonomiska, sociala och känslomässiga påverkan på samhället beslutade kommunen, med Fernando Medina (PS) som ordförande, att tilldela varje enhet som organiserar marscher ett belopp som motsvarar hälften av det vanliga bidraget för att mildra inkomstbortfallet. Detta extraordinära stöd, vars totala värde uppgår till 420 000 euro, omfattar de 28 enheter som ansökte om att delta i tävlingen 2019. Redan förra året ställde kommunen in de populära marscherna i Lissabon - som har ägt rum sedan 1700-talet, men som har haft en konkurrensutsättning sedan 1932 - samt Santo António-festivalerna, som båda är integrerade i stadens festligheter, på grund av pandemin. Inför Sankt Antonius-dagen brukar tusentals människor delta i festligheterna, bland annat för att titta på marschparaden på Avenida da Liberdade.