När det gäller intäkterna minskade Algarve med 27,4 % och Madeira med 21,6 %, enligt uppgifter från det regionala statistikkontoret (DREM).

För Madeira och Algarve var förlusterna betydligt större än det nationella genomsnittet när det gäller omsättningen, som minskade med 14,3 % i hela landet.